ul. Rożnowska 1/3, Warszawa
Lokal znajduje się na rogu ulicy
Ludwisarskiej i Pabianickiej.